Hakkında

Claude Galen %100 doğal zararsız ürünler üreterek, insanlara güzelliğin sağlıkla beraber olabileceğini kanıtlamak için çalışmalar yapan bir şirkettir.

Sağlıklı güzellik için el ele yürüyoruz.

turk patent basvuru
kurucu mesajı
Doğada hiçbir şey boşuna değildir. Bu nedenle doğayı yeterince dinlerseniz size tüm sırlarını açacaktır.
ıvo sabev martınov
Doğal Dinleyici
bizi takip edin
claude galen kimdir
Eczacılığın Babası Olarak Anılan ‘Claude Galen’;

Bergama, iki bin senedir aynı ismi korumuş nadir kentlerden biridir. Bergama; Bergama Krallığı’nın başkentidir. Hipokrat ve Galen Asklepionlarda (Sıhhat Alanlarında) yetişmiş meşhur hekimlerdendir. Kullanılan yöntemlerde o denli ileri gidilmiştir ki, radyoaktif özellikleri daha bugünlerde keşfedilen şifalı suları o zamanlarda bu kentin hekimleri kullanmıştır.

Antik dönemde, Anadolu’da yapıldığı malum ilk tıbbi teşebbüs olan beyin delme ameliyatları (Trepenasyon) da Bergama’da yapılmıştır. Antik Anadolu tıbbının, tıp zamanı açısından en mühim doktorları, kuşkusuz Hipokrat ve Galen’di. Hipokrat’ın ortaya koyduğu nesnel nedenlere dayalı, gözleme dayanan, akılcı, uygulamaya dönük ve dinsel/büyüsel etkilerden sıyrılmış tıp anlayışı Galenle devam etmiş ve sonrasında Rönesans’a kadar değişmemiştir.

Galen, Antik Roma’nın en mühim hekimlerindendir. Claude Galen yahut Bergamalı Galen; Yunanca Galenos, Latince Galenus olarak bilinmektedir. İslam dünyasında Calinus olarak da bilinir M.S. 130-201 tarihleri içinde yaşamıştır. Galen batılı tababet literatüründe père de la pharmacie, islam aleminde ise şeyh üs-saydile olarak anılır.

Genç yaşta ilkin felsefe sonrasında tıpla İlgilenmiş, İzmir’e giderek orada da tıp eğitimi aldıktan sonrasında İskenderiye’ye geçmiş anatomiyle ilgilenmiş. Hipokrat tıbbını öğrenmeye çalışmıştır. Buradaki faaliyetlerinden sonrasında 28 yaşlarındayken oldukça iyi bir hekim olarak Bergama’ya dönmüştür. Geldiğinde gladyatör mektebinde bir doktora ihtiyaç varmış ve bu göreve atanmıştır. Böylece daha da mühim bir konuma gelmiştir.

Galen’in tıbba yapmış olduğu katkılar o denli iyiymiş ki Ortaçağ tıbbı “Galen Tıbbı” adıyla anılmıştır.

Galen, tedavi çalışmalarının yanı sıra anatomi, fizyoloji, farmakoloji bilimleri ve de felsefeyle ilgilenmiştir.

Tıbbi ekoller ve yöntemler içinde bir bireşim oluşturmayı başararak teorilerini, “Doğa beyhude hiç bir şey yapmaz” ilkesiyle hayata geçirmiştir.

Toplardamar ve atardamar arasındaki farkı kavrayarak kalbin anatomisini ve damar sistemini keşfetmiştir. Ses telleri siniri Galen tarafınca bulunmuştur. Galen’in mühim inceleme ve emek harcama alanlarından biri botanik deva yapımı ve uygulaması olmuştur. Ününü de bilhassa yeni geliştirdiği inceleme kanalıyla kazanmıştır. Galen tarzı analizler, rahatsızlıkların incelenip iyileştirilmesinin temelini oluşturur.

Droglardan deva elde etmeye başlamış olduğu için da eczacılığın ve farmasötik teknolojinin babası olarak kabul edilmiştir. 500 kadar bitki, hayvan ve mineral drogların üstünde emek harcamamıştır. Purgatif formülasyonları olan (bağırsakların üstünde boşaltıcı tesiri olan) drogları birçok vakit kullanmıştır. Larenksi (gırtlak) tanımlamış ve konuşma ile sesi birbirinden ayırmıştır. Böylelikle Larengoloji ve ses biliminin kurucusu olarak ta kabul edilmiştir. Anevrizma (kan damarlarının duvarlarındaki zayıflamanın bir balona benzer biçimde genişlemesi) ‘nın tanımını ilk defa meydana getiren şahıs olmuştur. Kendisinden sonrasında gelen tıp bilginlerine benzeri olmayan bir kaynak ve birçok anahtar miras bırakmıştır. Bu nedenle Bergamalı Claude Galen, Hipokrat’tan sonra tıp bilimine en büyük katkıyı meydana getiren şahıs olarak anılmaktadır.

Hipokrat Tıbbın, Galen ise Eczacılığın babası olarak bilinir.

Galen bir taraftan da mesleğiyle alakalı birçok kitap yazarak kısa zamanda ünlü olmuştur. Galen’in 400 yazılı kitabından günümüze 100 kadarı ulaşmış, kilisenin korunmasına alındığı için hızla yayılmıştır. Ölümünden sonra arkasında, uzun bir süre müracaat kitabı olarak kabul görmüş oldukça fazla yapıt bırakmıştır.

Galen 70 yaşlarında Bergama’da ölmüştür.

Follow

Shopping Cart
Sohbete Başla
Yardım mı Lazım!
Claude Galen WhatsApp Yardım
Merhaba, yardıma ihtiyacım var.